Fra 1.januar 2013 er det krav om uavhengig kontroll for å sikre at det er gjennomført kvalitetssikring av arbeidet som er utført og for å påse at prosjekteringen oppfyller alle krav i byggteknisk forskrift (TEK10). Det er byggherre som er ansvarlig for å bestille en uavhengig kontroll.

Ta kontakt for mer informasjon om uavhengig kontroll.

uavhengig kontroll