Taksering av næringseiendom baseres blant annet på kontantstrømanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleie.

Takstmannen baserer ofte verditakseringen på leieinntektene. Det utarbeides da en rapport der de enkelte leiekontrakter nevnes. Takstmannen vurderer områdets generelle leienivå for næringsbygg, og tar i tillegg hensyn til kvalitet på bygg og beliggenhet.

Ta kontakt for mer informasjon om taksering av næringseiendom.

taksering av næringseiendom