Ofte er det forsikringsselskapet som tar kontakt med NTF sine skadespesialister, for å innhente et faglig grunnlag for senere erstatningsutmåling. Noen ganger styrer også takstmannen arbeidet med istandsetting.

Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Da velger skadelidte og forsikringsselskapet hver sin takstmann, som blir enige om erstatningen med bindende virkning.

Ta kontakt for mer informasjon om skadetakst.

skadetaksering og skjønn