Radonmåling i Lillehammer

Dersom det er radongass i inneluft kan dette øke risikoen for lungekreft. Spesielt uheldig er det dersom en blit utsatt for høye konsentrasjoner av radon over lengre tid. Statens Strålevern anbefaler at boliger skal ha så lave radonverdier som mulig, og stiller spesielle krav, jf strålevernforskriften, til bygg som skoler, barnehager og utleieboliger.

På grunn av de geologiske forholdene i Norge har vi noen av de høyeste konsentrasjonene av radongass i inneluften vår på verdensbasis. Det kan være store forskjeller i radonkonsentrasjonen avhengig av lokale forhold, selv innenfor samme byggefelt.

Bygningsingeniør Morten M. Haugom utfører radonmåling for deg i Lillehammer og omegn. Måling av radon bør helst skje i vinterhalvåret og bør foretas over en periode på minst to måneder.

Ta kontakt for mer informasjon om radonmåling.

radon lillehammer