Ved verdivurdering av landbrukseiendommer blir det satt en verdi på eiendommen for ulike formål som salg, lån, skifte eller odelsskjønn.

Takstmannen setter verdien etter gjeldende lovverk. Jord og skog verdsettes som hovedregel etter nettoavkastning. Dette gjelder også andre ressurser og utleieinntekter. Verdisetting av landbrukseiendommer er knyttet til eiendommens muligheter for avkastning, bruksverdi og bostedsverdi.

Ta kontakt for mer informasjon om landbrukstaksering.

lanbrukstaksering