Morten_160

Bygningsingeniør Morten M. Haugom startet opp i 1991, og drives i dag av Morten Melvin som har jobbet i byggebransjen siden 1975. Vi tar bl.a. på oss prosjektledelse på vegne av tiltakshaver, eller på vegne av finansinstitusjoner, samt utførelse av takseringstjenester.

Vi holder til på Lillehammer, og utfører oppdrag i Lillehammer, Ringsaker, Øyer, Ringebu og Gausdal. Vi har høy lokalkunnskap, og fordi vi er et lite firma, kan vi være effektiv og gi god service uten at det går på bekostning av kvaliteten på utført arbeid.

Godkjenninger

Bygningsingeniør Morten M. Haugom er medlem i Norges Takserings Forbund (NTF) og innehar sentral godkjenning for ansvarsrett på følgende områder:

  • Prosjektering av Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 1
  • Utførelse av Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 1
  • Kontroll av Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1

Ansvarsrett_logo_sort_litenlogo_NTF